Spring naar inhoud

Clubwerking

Uitgangspunten van de clubwerking

De trainingen zowel bij de jeugd als de senioren worden in het Nederlands gegeven.  Wij vragen dan ook aan de ouders en de spelers om dit te respecteren.  Wij hopen dat de anderstaligen dit als een kans zien om de Nederlandse taal aan te leren  en/of bij te schaven.

Hoewel wij natuurlijk graag winnen, mag dit zeker niet ten koste gaan van onze sportiviteit.  Wij leren ons ook groot te gedragen in het verliezen van een wedstrijd.

Onsportief gedrag van spelers of ouders zal zeker gemeld en besproken worden.

Wij zijn een kleine club waar de spelers geen nummer zijn, iedereen krijgt dezelfde aandacht en kansen.

Financiële

 Het lidgeld van alle spelers van de voetbalclub wordt gebruikt voor de algemene werking van de club (vb; huur veld, huur kantine, scheidsrechters, water, elektriciteit, KBVB, verzekering, drankbonnentjes,…).

Initiatieven om geld in te zamelen vinden wij natuurlijk altijd fijn.  Dit moet wel steeds in de naam van FC Dworp gebeuren en dienen eerst overlegd te worden met het bestuur, aangezien deze mensen de eindverantwoordelijkheid dragen.

De opbrengsten van dergelijke initiatieven moeten ten allen tijden overgemaakt worden aan het bestuur.  Het is wel zo dat deze opbrengsten niet op een slapende rekening komen.  Het geld van jeugdinitiatieven wordt dus besteed aan de jeugdwerking en het geld van senioreninitiatieven aan de seniorenwerking.

Kledij

Tijdens trainingen en wedstrijden dragen de spelers steeds de passende kledij.

Scheenbeenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden

Bij foto’s in clubverband, al dan niet op een voetbalplein, dragen de kinderen en begeleiders steeds de clubkledij.  Denk maar eens aan onze dankbare sponsors.

Veiligheid

Het materiaal correct gebruiken volgens de voorziene veiligheidsvoorschriften (bv doelen vastmaken, …).

Kinderen gaan nooit alleen materiaal in de kelder halen en mogen ook geen doelen zonder begeleiding dragen.

Het is ook absoluut verboden zwerfvuil, zoals blikjes, op het veld achter te laten.

Fair Play

1 kaarten

Fair Play start met respect te hebben voor tegenstander en scheidsrechter.  Bij de jeugd streven we om geen gele of rode kaarten te nemen.  Bij de eerste ploeg en reserven trachten we dit tot een minimum te beperken.  Onnodige kaarten die ingaan tegen de sportiviteit worden binnen de club bestraft.

2 Houding

Wij zijn beleefd tegenover iedereen: scheidsrechter, trainer, medespelers, tegenpartij, ouders en clubmedewerkers, dit zowel op als naast het veld

Verzorg je taalgebruik!

Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenpartij (spelers + trainer/afgevaardigde) – ook na een verlieswedstrijd

Wij rekenen op jullie voor een goede sfeer in elke ploeg. Negatieve uitlatingen en verkeerd taalgebruik zullen niet getolereerd worden

Onsportief gedrag van jeugdspelers wordt bestraft via het 4 stappenplan : berisping trainer- gesprek ouders- schorsing van één week –definitieve uitsluiting uit de club

Roddelen doen zowel de volwassenen als kinderen niet.

We zullen daar vanuit het bestuur ook streng tegen optreden.  We staan voor een open beleid, met respect voor de mening van iedereen

Stiptheid

Voor de training ben je uiterlijk 5 minuten voor de aanvang  aanwezig. De trainer komt je afhalen aan de rand van het plein en samen met de trainer begeef je je naar het aangegeven oefenveld

Bij wedstrijden (zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden) ben je op het afgesproken uur in de vestiaire of op de parking

Aanwezigheid op de training is aangewezen en wordt nauwkeurig door de trainer opgevolgd. Aanwezigheid op en discipline tijdens trainingen is een belangrijke factor in de ploegselectie voor de wedstrijden.

Indien een speler door ziekte, blessure of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de training, waarschuwt de speler of ouder tijdig en persoonlijk de trainer

Vanaf U12 dient elke speler bij een wedstrijd/tornooi zijn identiteitskaart bij zich te hebben. Zonder identiteitskaart wordt de speler niet weerhouden voor de wedstrijd

Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training en wedstrijden worden de kleedkamers verlaten

Infrastructuur

De kleedkamers worden enkel gebruikt om te kleden en te douchen, het zijn geen speelruimtes

Schoenen worden niet onder de douche gekuist, deze dienen gekuist te worden aan de borstels

Het is absoluut verboden om met voetbalschoenen de kantine te betreden

Het materiaal en de infrastructuur dienen steeds met het nodige respect behandeld te worden

Wat verwachten wij van de ouders?

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

Gelieve negatieve en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk om een goede sfeer te scheppen in alle geledingen van de club.

Vertrekkende spelers

Vertrek van spelers, zowel voor volwassenen als voor jeugd, moet gebeuren tussen 01/04 en 30/04. Buiten deze periode zijn er geen transfers mogelijk.

Aanspreekpersoon integriteit

Esther De Bock is aanspreekpersoon integriteit voor FC Dworp.
Als speler, ouder, trainer,… kan je bij haar terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Je kan haar steeds mailen op apifcdworp@gmail.com.
Als club API luistert ze naar jouw vraag of verhaal en behandelt ze deze melding in alle discretie. Ze verleent je ook advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

 

Allerlei

De trainers en bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die na de training of wedstrijden blijven rondhangen.

Er worden geen waardevolle spullen meegenomen naar de training (dure kledij, horloges, kettingen, gsm’s, i-Phones, …) De club is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers

Voor alle spelers tot 18 jaar geldt een absoluut alcohol -en rookverbod

Spelers mogen het veld enkel betreden bij trainingen of wedstrijden.

Bij de maandelijkse bestuursvergaderingen zal er vanaf heden naast de trainers ook steeds een ouderafgevaardigde aanwezig zijn.

Foto’s van de spelers mogen zonder tegenbericht van de ouder(s) ook op de website geplaatst worden.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt in verband met deze folder of gedurende het voetbalseizoen kan u steeds telefonisch contact opnemen met Kris De Bruyckere (0475 32 70 99). Deze persoon is door het bestuur aangesteld als verantwoordelijke voor de communicatie tussen ouders en bestuur.

Wij wensen alle spelers, trainers en ouders een sportief voetbalseizoen toe.

Het bestuur FC Dworp